Onze dienstverlening


In onze Dienstenwijzer is kort en bondig beschreven:

  • Onze algemene gegevens, openingstijden en bereikbaarheid
  • Onze dienstverlening (wat wij voor u kunnen betekenen)
  • Onze werkwijze (hoe wij tot een advies komen)
  • Onze relatie met onze aanbieders
  • De kosten en de wijze waarop kosten in rekening worden gebracht, zie ook DFD tariefkaart
  • Wat wij van u verwachten
  • Onze klachtenregeling

Huidige Dienstenwijzer
Actuele Tarievenlijst

Tijdens het adviesgesprek wordt onze dienstenwijzer en tarievenlijst aan u uitgereikt en met u doorgenomen.

 

Vergelijkingskaarten Specifiek Advies

Hypotheek
Risico's afdekken

Vermogen opbouwen

 

Overeenkomsten

Klik hier voor een voorbeeld overeenkomst DFD-abonnement
Klik hier voor een voorbeeld overeenkomst van opdracht Hypotheken
Klik hier voor een voorbeeld overeenkomst van Specifiek Advies (uren)  

 

Intern beloningsbeleid

De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast marktconform salaris. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt mede de hoogte van het vaste salaris.

 

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden kunt u eenvoudig inzien en downloaden. Tijdens het adviesgesprek worden de algemene voorwaarden ook aan u uitgereikt en met u doorgenomen.