Wet op het Financiëel Toezicht (WFT) en Autoriteit Financiële Markten (AFM)

 

DFD houdt zich aan de Wft. Dit betekent dat:

 

AFM registratie

DFD heeft haar activiteiten op grond van de Wet op het financieel toezicht aangemeld bij de AFM met WFT-vergunningnummer: 120078181.
Klik hier voor het AFM Register Financiële Dienstverleners.

De Autoriteit Financiële Markten heeft een website ontwikkeld met pagina's specifiek voor u als consument.

 

Klik op onderstaande links om de brochures van de AFM te downloaden.

Verstandig beleggen
Verstandig een hypotheek kiezen
Beleggingsverzekeringen
Houd rekening met rentestijgingen
Een financiële klacht
Wat doet de AFM?