Privacy Statement

 

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG geldt in alle Europese landen en bevat nieuwe privacyregels. De verordening heeft als doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis van de AVG hebben wij ons DFD Privacy Statement aangepast.De persoonsregistratie van DFD is op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te 's-Gravenhage.

 

Wat betekent dit voor u?
Als relatie van DFD deelt u, bewust en onbewust, persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld tijdens een adviesgesprek of bij het doen van een verzekeringsaanvraag. In het nieuwe DFD Privacy Statement omschrijven wij uitgebreid hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U vindt bijvoorbeeld meer informatie over hoe uw gegevens door ons worden verwerkt en hoe lang deze worden bewaard. Natuurlijk is privacy voor ons net zo belangrijk als voor u en gaan we zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens om.

 

Meer informatie
vindt u in de DFD Privacy kaart en het DFD Privacy Statement. Met de DFD Privacy kaart bieden wij u, samengevat, inzicht in de wijze waarop DFD omgaat met uw persoonsgegevens. Voor de uitgebreide beschrijving kunt u het DFD Privacy Statement raadplegen.