Actuele informatie over de “molestdekking” van verzekeringen en andere overeenkomsten

 

Door de gewapende inval van Rusland in Oekraïne en de verhoogde paraatheid van Nederlandse legereenheden hebben militairen en hun gezinsleden vragen over de dekking van verzekeringen. Vooral bij verzekeringen die dekking moeten bieden bij overlijden, invaliditeit en arbeidsongeschiktheid. Bij DFD zijn we voor duidelijkheid en houden wij, net als u, niet van de “kleine lettertjes”. Daarom hebben we de volgende informatie rond dit onderwerp voor u verzameld.

 

Wetgeving voor Nederlandse verzekeraars bij “groot molest”

In de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 staat dat Nederlandse schadeverzekeraars geen schade mogen verzekeren die is veroorzaakt door “groot molest”. Het Verbond van Verzekeraars onderscheidt zes vormen van “groot molest”: een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.

 

De DFD-MaatwerkPakket ongevallenverzekering biedt dekking bij vredes(ondersteunende) operaties

Ondanks deze uitsluiting biedt de DFD MaatwerkPakket ongevallenverzekering al ruim 20 jaar WEL dekking bij vredes(ondersteunende)-, humanitaire en niet-oorlogsoperaties. Voorbeelden hiervan zijn:
uitzendingen/operaties in het voormalig Joegoslavië, Mali, Iran, Irak en Afghanistan. Ook het “groot molest” risico is tijdens vredes- en humanitaire operaties verzekerd.

 

Verschillende vormen van vredes- en humanitaire operaties:

 • Herstellen van vrede
 • Vredeshandhavende operaties
 • Vredesafdwingende operaties
 • Vredesopbouwende operaties
 • Conflictpreventie
 • Humanitaire operaties
 • Humanitaire hulpverlening
 • Rampenbestrijding
 • Search and Rescue
 • Evacuatie van burgerbevolking
 • Militaire ondersteuning van civiele autoriteiten

 

Geen dekking bij een “oorlogs- “of “artikel-5 operatie”

Een gewapende aanval tegen een of meer leden (landen) van de NAVO in Europa of Noord-Amerika moet als een aanval tegen alle leden worden beschouwd. De NAVO-landen hebben afgesproken dat de andere leden het aangevallen land (of landen) helpen. Het gebruik van gewapend geweld om de veiligheid van het NAVO-gebied te herstellen en te handhaven is hierbij toegestaan. In deze situatie is er sprake van een NAVO “artikel-5 operatie”.

De materiele schade en aantallen slachtoffers kunnen enorm zijn. Geen enkele Nederlandse verzekeraar kan en mag het “oorlogsrisico” verzekeren. Onze overheid heeft dit immers verboden. Dit geldt ook voor de verzekeraars waarvan DFD de producten aanbiedt.

 

Nederlands militairen “op oefening” in Oost-Europese NAVO-landen

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne gaan meer Nederlandse militairen en die van andere NAVO-partners op oefening in Oost-Europa. Mogelijk worden later ook NAVO-militairen in Oost-Europa gestationeerd. De aanwezigheid van deze militairen moet een conflict (aanval) van Rusland voorkomen. De aanwezigheid, het oefenen en stationeren van Nederlandse militairen in deze landen valt binnen de dekking van de DFD MaatwerkPakket ongevallenverzekering.

Mocht Rusland tegen alle verwachtingen in toch kiezen voor een aanval op NAVO-grondgebied dan is er vanaf dat moment sprake van een “artikel-5 operatie” (oorlog) en kan de verzekeraar van de DFD MaatwerkPakket ongevallenverzekering zich bij schade, net als alle andere verzekeraars, beroepen op een uitsluiting van dekking.

 

Aanvullende informatie

Loyalis Arbeidsongeschiktheidsverzekering Militairen

Ondanks dat DFD de Loyalis AOV Militairen niet bemiddelt, krijgen we wel vragen over dit product. Veel militairen hebben deze “collectieve” verzekering van Loyalis afgesloten. Hoe staat het met de dekking van deze “collectieve“ verzekering? Het antwoord is: Loyalis kan zich bij een schade, die het gevolg is van molest tijdens een oorlogssituatie (NAVO “artikel-5 operatie”), op basis van artikel 7.2 van de Loyalis AOV Militairen polisvoorwaarden (zie voorwaarden 1-4-2021) beroepen op uitsluiting. Voor vragen en meer informatie verwijzen we u naar Loyalis, telefoon: 045 645 91 90.

 

“Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties” (2019) voor levensverzekeringen

Defensie en de vereniging Verbond van Verzekeraars (Verbond) zijn op 27 maart 2019 de overeenkomst vredes- en humanitaire operaties overeengekomen. Deze overeenkomst heeft tot doel het voorkomen van belemmeringen bij het afsluiten een levensverzekering verbonden aan een hypotheek door een militair. Bij belemmeringen moet u met name denken aan het (deels) uitsluiten van het molestrisico. De overeenkomst is van toepassing op de levensverzekeringen van verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond. Dit zijn nagenoeg alle Nederlandse aanbieders van Levensverzekeringen.

Omdat de “overeenkomst vredes- en humanitaire operaties” uitsluitend van toepassing is tijdens een vredes- of humanitaire operatie kunnen de aangesloten verzekeraars zich bij een overlijden tijdens een niet-humanitaire- of vredeoperatie, de “overeenkomst” als niet van toepassing verklaren. Dit op basis van overweging 1 en artikel 1.1 van de overeenkomst. Voor vragen en meer informatie verwijzen we u naar het Verbond of Defensie.

De wereld om ons heen verandert snel. Dit kan betekenen dat verzekeraars de acceptatie, dekkingen en voorwaarden aanpassen. Wanneer dit het geval is informeren wij u zo snel mogelijk.

Voor nu willen wij alle militaire DFD-relaties bedanken voor hun inzet voor onze veiligheid en zijn onze gedachten bij de Oekraïense bevolking.

Heeft u vragen na het lezen van deze informatie, dan verzoeken wij u om contact met DFD op te nemen.