Akkoordverklaring overvoer naar SAA

Akkoordverklaring overvoer naar SAA
Staat boven in uw e-mail

Adres

Na ontvangst van uw akkoord wordt met inachtneming van de opzegtermijn uw verzekering(en) van Nedasco overgevoerd naar SAA.
De polis en polisvoorwaarden van SAA worden op korte termijn naar u gemaild.