Uit dienst

 

Afzwaaien

Gaat u met militair pensioen? Of heeft u tussentijds besloten het leger te verlaten? Hoe dan ook, militaire dienst verlaten is een grote verandering. Niet alleen de militaire levensstijl zit in uw hart en in uw nieren ook moet u veel zaken anders regelen. Zoals uw financiën. DFD helpt u daarbij. DFD informeert u over welke verzekeringen aangepast moeten worden, waarop en wat de financiële impact voor u is.

 

Informeer DFD bij uitdiensttreding

Neem voor een goede overgang naar een volgende werkgever of beter nog voor het aflopen van uw Defensiecontract, contact op met DFD. Wij helpen u bij het aanpassen van uw verzekeringen en stemmen uw verzekeringen af op uw toekomstige nieuwe situatie.

 

Wat verandert er als u uit dienst gaat?

Als u uit dienst gaat valt u weer onder de Zorgwet en bent u verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Speciaal voor militairen die uit dienst gaan, heeft DFD een collectief afgesloten, het SPD collectief (Stichting Personeelsverzekeringen Defensie). Als DFD-relatie krijgt u korting wanneer u uw zorgverzekering sluit binnen dit collectief. Naast de ziektekostenverzekering moeten uw andere militaire verzekeringen ook aangepast worden. Zo hoeft het militaire beroepsrisico op de ongevallenverzekering (molest) niet langer verzekerd te blijven, alleen uw gezinsongevallen blijven verzekerd. Binnen de reisverzekering moet gekeken worden of ‘zakenreizen’ (zoals terugkeer naar Nederland vanuit een uitzendgebied) verzekerd moeten blijven. Verder is het op de inboedelverzekering niet langer nodig dat uw spullen op uw legerkamer verzekerd zijn.